Genel Özellikler

Genel_Ozellikler

PrAtikPOS Genel Özellikler ERP

Genel Özellikler
Müşteri yönetimi için AtikSE Sistem Entegratörü ile tam entegre çalışan PrAtikPOS geniş müşteri takibi ile işletmelere destek sağlamaktadır. Detaylı müşteri raporları ve kolay yönetimi ile PrAtik işletmelerine müşteri yönetimi için alternatif çözümler üretmektedir.


Ticari Paket ile Entegre
AtikSE Sistem Entegratörünün sahip olduğu Cari, Stok, Kasa, Banka ve Muhasebe modülleri ile tam entegrasyon sağlanmaktadır. Aktarımın esnekliğine bağlı olarak anlık veya toplu aktarımlarda satış yapılan carinin ve stoğun bilgileri aktarılmaktadır. Ayrıca bu cari ve stoklara ait işlem raporları detaylı bir şekilde alınabilmektedir. Tahsilat işlemleri için Kasa ve Banka modülleri kullanılmaktadır. İşletmenin sahip olduğu kasa ve banka sayısına göre tek veya birden fazla kasa ve banka ile işlem yapılabilir. PrAtikPOS ile satış sırasında seçilen banka veya kasa bilgisine göre ilgili alana kayıtları aktarılır. Ayrıca muhasebe entegrasyonu kullanan işletmelerin satıştan sonra muhasebe kayıtları oluşturulur. AtikSE Sistem Entegratörü ile entegre çalışması bu modüllerde işletmelerin detaylı raporlar almasını sağlamaktadır.


Özelleştirilmiş Klavye Kısayol Desteği
Kayıt, sil, yeni kayıt gibi hızlı işlemlerin yapılabilmesi için tüm programlarda kısayol tuşları bulunmaktadır. Kullanım alışkanlığı PrAtikPOS ’tan farklı olan işletmeler için klavye kısayol tuşları özelleştirilebilmektedir ve kullanıcılar için kolay kullanım rahatlığı sağlanmaktadır.


Kullanıcı Bazlı Parametre Yönetimi
PrAtikPOS ‘un kullanıcı bazlı parametre yönetimi ile işletmelerin uygulama kullanımı kolaylaşmaktadır ve yazılım işletmeye uygun hale getirilmektedir. Bahsi geçen birçok özellik kullanıcı bazında esnekleştirilmektedir. Ayrıca kullanıcı bazında yetkilendirme yapılabilmekte ve uygulama kullanıcıya özel hale getirilebilmektedir. Örneğin, işletmenin tüm kullanıcıları için iade işlem şifreleri, yapabileceği ödeme tipleri gibi işlemler özelleştirilmektedir.


Pratik Yazdırma Sistemi
PrAtikPOS ’un en büyük avantajlarından birisi olan çıktı tasarımları; tüm işletmelerin ihtiyacı olan, sınırsız sayıda çıktı tasarımı sunmaktadır. İşletmenin sahip olduğu Fatura ve Fiş boyutuna göre hazırlanan fiş tasarımları tasarım editörü ile kısa sürelerde isteğe uygun tasarlanarak teslim edilmektedir. Ayrıca sistemin sahip olduğu standart Fiş ve Fatura tasarımlarını da işletmeler kullanabilir.