İzin Yönetimi

Izin_Yonetimi

İzin Yönetimi
Ücretli, ücretsiz izin tiplerinde tanımlanmış süt izni, hakedişli izin, yıllık izin gibi personellerinize verilen izinleri detaylı olarak takip etmenizi ve raporlamanızı sağlar. Personellerinizin hakettikleri ve kullandıkları yıllık izinleri izleyebilir, takip edebilir ve süreç planlarınızı doğru veriler ile yönetebilirsiniz.


İzin Takibi
Personellerin işe gelmediği zamanlarda durumuna uygun olarak izin kaydının yapılması gerekir. Personele günlük ve saatlik olarak izin kaydının yapılmasını sağlar. Tatil günlerinin otomatik olarak verilen izin süresinden düşülmesi ve daha önceden verilmiş izin süreleri ile çakışma durumunun kontrolü ile kolaylıkla personellere verdiğiniz izinleri takip edebilirsiniz.


İzin Tanımlama
Yıllık izin gibi izinler belirli kısıtlara bağlı olarak hakedilmektedir. Esnek yapısıyla mevzuata uygun yıllık izin, süt izni, mazeretli izin gibi izinlerin tanımlanmasını sağlar. İzin tanımında çalışan tipi, cinsiyet gibi kısıtlarla izin tanımı yapabilir tanımı yapılan izinleri hakedişli izin olarak kullanabilir ya da eksik güne yasıtılacak izin olarak belirleyebilirsiniz.