Süreç Yönetimi

Surec_Yonetimi

AtikİK Süreç Yönetimi ERP

Süreç Yönetimi
Personellerinizin daha planlı ve düzenli çalışmaları için bir süreç yönetimine ihtiyaç vardır. Sürece ait tüm verilerin takibi yapılarak işlerin planlanması sağlanır. İş başvuru sistemi ile başvuruların takibini yapabilir, iş takip sistemi ile işlerinizi koordine edebilir veya muayene takip sistemi ile işyeri hekimi tarafından yapılan muayene işlemlerini ve sonuçlarını raporlayarak takip edebilirsiniz.


İş Başvuru Yönetimi
İşletmelerde işe alım sürecinde öncelikli olarak iş başvurusu yapılmaktadır. İş başvuru yönetimi ile yapılan iş başvurularının detaylı olarak kayıt edilebilmesini ve yönetilebilmesini sağlar. İş başvuru havuzunda kriterlere göre başvuruları raporlayabilir ve inceleyebilirsiniz.


İş Takip Yönetimi
Üretimde, iş akış süreçlerinde personeller için görev tanımı yapılmaktadır. Personellere hangi işin yapılması gerektiğinin tanımlanabilmesini sağlar. Kategori yapısıyla iş takibi kolaylıkla yapılabilir. Yapılan, yapılmayan, yapılmış olup da onaylanmayan işleri detaylı olarak inceleyerek takibini yapabilirsiniz.


Muayene Takip Yönetimi
İşyeri hekimi tarafından, yeni işe alınan personel muayenesi, periyodik muayeneler veya normal muayeneler yapılabilmektedir. Personellerin işyeri hekimi tarafından muyane, sevk, reçete, rapor gibi işlemlerin yapılmasını ve takip edilebilmesini sağlar. Bu sayede hangi personel hangi aralıklarla muayene edilmiş gibi soruların cevabını detaylı raporlarla alabilirsiniz.