İSG Yönetimi

ISG_Yonetimi

AtikİK İş Sağlığı Güvenliği Yönetimi ERP

İSG Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) şartlarına bağlı olarak personellerin kullanması gereken envanterler vardır. Bu envanterlerin alımından personellere hangi periyotlarda verilmesine ve stokta ne kadar envanterin kaldığına kadar birçok işlemi yapar. İSG şablonları ile periyodik olarak verilmesi gereken envanterlerin takibini kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.


İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) şartlarına işletmenin uyması ve personellerini de bu şartlar doğrultusunda çalıştırması gerekir. Personel gruplarına özel İSG şablonu tanımlası yaparak şablona bağlı olan personellere verilecek envanterlerin listelenmesini sağlar. Personelin bağlı olduğu İSG şablonunda envanter olarak nelerin verildiğini ya da periyodik olarak nelerin verilmesi gerektiğini listeleyebilir ve takip edebilirsiniz.


Envanter Kayıtları
Personellerin kullandığı eşyalardan sorumlu olması için zimmetleme yapılırken ayrıca istihkak olarak da envanterler verilmektedir. Personele zimmetlenen ve istihkak olarak verilen envanterlerin takibini sağlar. Envanter kaydı işlemini personel bazında ya da toplu olarak da yapabilir ve personellere geçmişte verilen envanterleri de raporlayabilirsiniz.


Envanter Alımları
Personellere verilecek envanterlerin alımları yapılırken nerden alındığı ya da kaç adet alındığı gibi bilgilerin tutulması gerekebilir. Envanter alımlarını şirket ve işyeri bazında detaylı olarak yapabilirken genel bütün şirketleri kapsayan alımları yapabilmeyi de sağlar. Envanterlerin eksi bakiyede kontrol özelliği ile envanterlerinizi kontrollü bir şekilde yönetebilirsiniz.


Envanter Tanımları
Envanterler zimmet ve istihkak olarak tanımlanmaktadır. Envanter tanımlarının gruplanarak tanımlanabilmesini sağlar. İstihkak tanımlarında yenilenme periyodunu tanımlayarak periyodik takip yapabilirsiniz.