Üretim Planlama Yönetimi

Uretim_Planlama_Yonetimi

Atikim Üretim Planlama Yönetimi ERP

Üretim Planlama Yönetimi
Üretim ortamınızdaki kaynaklarınızı etkili biçimde kullanarak müşterilerinizin taleplerini karşılayabilirsiniz. Üretim faaliyetlerinizi en verimli şekilde organize edilebilmenizi ve planlama süreçlerinizdeki gereksinimlerinizi kolay ve hızlı şekilde yönetebilmenizi sağlar. Satın alma entegrasyonu ile gereksinimleriniz için hızlı talep ve sipariş oluşturabilirsiniz.
Gereksinim listesi hazırlarken stok bakiyeleriniz, iş emri bakiyeleriniz ve sipariş bakiyeleriniz parametrik olarak dikkate alınarak gereksinim hesaplaması yapılır. Gereksinim oluşturan iş emirleri ve siparişlerin takibini yapabilirsiniz.


Planlama Listesi Hazırlama
Üretim maliyeti ve verimliliğine etki edecek planlama listesi hazırlamak oldukça önemlidir. AtikİM stok bakiyeleriniz,iş emri bakiyeleriniz ve sipariş bakiyelerinize bakarak hızlı bir şekilde planlama listesi hazırlayabilmenizi sağlar. Hazırladığınız planlama listelerini daha sonra inceleyebilirsiniz.


Planlamada Maliyet Oluşturma
Üretim planlamanın diğer bir sorusu da üretiminin ne kadara mâl olacağıdır. Üretim yapmadan önce üretim maaliyetini hesaplamanızı sağlar. Reçetelerde gerekli düzenlemeleri yaparak üretim maaliyetinizi üretmeden düşürebilirsiniz.


Gereksinim Listesi
Üretim planına konu olan ürün ağaçlarınızda tanımlı bileşenlerin miktarları hesaplanır. Stok bakiyeleri, sipariş bakiyeleri ayrı ayrı belirtilerek üretim için gerekli bileşen miktarları gösterilmesi sağlanır. Gereksinimleri mamül, yarı mamül ve hammaddeler için ayrı ayrı listeleyebilirsiniz.


Gereksinimlerine İş Emri Oluşturma
Üretim Planlaması sonucunda ürün ağacına göre üretilecek Mamul ve mamulü oluşturan Yarı Mamuller listelenir. Planlamada oluşan Mamül ve Yarı Mamül gereksinimleriniz için hızlı ve kolay bir şekilde iş emri açmanızı sağlar. Açılan iş emirleri üretim aşamalarına dahil edilir.


Satın Alma Entegrasyonu
Üretim Planlaması sonucunda üretilecek ürünler için gerekli bileşenler hesaplanır ve hammadde gereksinim listesi oluşturulur. Planlama sonucunda oluşan hammadde gereksinimleriniz için talep/sipariş belgeleri oluşturabilmenizi sağlar. Stoklarınıza tanımladığınız satıcılardan gereksinimlerinize talep ve/veya sipariş oluşturabilirsiniz.