Verimlilik

Verimlilik

Atikim Verimlilik ERP

Verimlilik Yönetimi
AtikİM üretim kapasitesinin artırılması, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, rekabet gücünün geliştirilmesi ve büyümenin hızlandırılması için size en iyi stratejiyi sunar, zamandan kazandırır ve maliyetten tasarruf sağlar.


Serbest rekabete dayanan ekonomilerde işletmelerin uzun dönemlerdeki karlılık oranları verimliliklerini yansıtır. İşletmenin üretim maliyetlerini ve kârını dogrudan etkileyen önemli faktörlerden biri de verimliliktir. Ekonomik amaçlara ulaşmada verimlik ölçümü oldukça önemlidir.


Verimliliğe etken faktörler, makine bazlı, operasyon bazlı ve diğer faktörler olarak farklılık gösterebilir. Makine bazlı verimlilik, makine kapatma, arıza kayıpları, makine ayar kayıpları, bileşen değişim kayıpları, hız kayıpları, boşta bekleme, kusurlu ürün kayıpları gibi birçok nedenden kaynaklı değişiklik gösterebilir. Operasyon bazlı ya da makine operatörleri bazında personellerden kaynaklı kayıplarda ayrı olarak verimliliği etkileyen faktörlerdir. Tüm bu faktörlerin takibi oldukça zor ve zahmetlidir. AtikİM Kolay ve etkin bir şekilde verimlilik takibinizi yapar ve süreçleri yönetmenizi sağlar.


Kapatma Yönetimi
Makineler gerek insani faktörlerden gerekse diğer faktörlerden olsun bazı durumlarda kapalı kalabilirler. Kapatma Yönetimi makinelerin çalışma periyoduna göre çalışması gereken aktif zamanda olağan ya da olağan dışı olarak kapatılmış olması durumlarının kontrol edilmesini ve yönetilmesini sağlar. Kapatma kayıtları incelenerek nedenleri ve sonuçları analiz edilebilir.


Duruş Yönetimi
Üretim sürecinde makineler operatör kaynaklı, malzeme tedarik kaynaklı, arıza kaynaklı, tezgah değişimi kaynaklı gibi olağan ya da olağan dışı sebeplerden duraksayabilir. Duruş Yönetimi böyle durumların takibi ve yönetilebilmesini sağlar. Duruş kayıtlarını analiz ederek üretim sürecindeki aksaklıkları giderebilir ve süreçleri iyileştirebilirsiniz.


Hata Yönetimi
Gerek makine gerek personel gerekse diğer faktörlerden kaynaklı olsun üretim süreci bazı durumlarda istenildiği gibi ilerleyemeyebilir. Hata Yönetimi üretim aşamalarında gerçekleşen hatalı üretimlerin kontrolünü ve takibini sağlar. Hatalı üretimleri analiz ederek üretim süreçlerini iyileştirebilirsiniz.


Operatör Yönetimi
Makinelerden sonra üretim süreçlerini etkileyen diğer bir etken de insan faktörüdür. Operatör Yönetimi üretim aşamasında süreci işleyen operatörlerin etkin kullanımını, kontrolünü ve yönetilebilmesini sağlar. Operatörlerden kaynaklı verimlilik kayıpları analiz edilebilir ve verimliliği artırabilirsiniz.