Satış Yönetimi

Atikse Satış Yönetimi ERP

Satış Yönetimi
Memnun müşterilerinizi kaybetmemeniz ve portföyünüze yeni müşteriler ekleyebilmeniz için Satış süreçlerini çok iyi yönetmeniz gerekmektedir. Satış Yönetimi uygulamaları birbiri ile entegre çalışan alt modülleri ile tüm satış süreçlerinizi kontrol altında tutmanızı sağlar. Bekleyen siparişlerinizi, sipariş ve sevkiyat durumlarınızı kolaylıkla takip ederek gecikmeleri minimuma indirebilirsiniz.

 

Satış Teklifleri
Satış aşamasında verilen tekliflerin detaylı takibi, işletmeler için yoğun perfomans gerektirir. Satış teklif modülü bu yoğunluğun en aza indirilmesini sağlar. Tekliflerin oluşturulmasını, detaylı raporlar ile sürecin takibini ve tekliflerin siparişe dönüş aşamasını hızlı ve hatasız gerçekleştirebilirsiniz.

 

Alıcı Siparişi
Gelişen teknoloji ile birlikte satınalma talebinde bulunan müşterilere ait siparişlerin, dijital ortamda takip edilmesi, işletmelerin iş yoğunluklarını azaltmaktadır. AtikSE, satış tekliflerinin siparişe dönüştürülmesi veya doğrudan sipariş kaydının oluşturulmasını sağlar. Sipariş aşamasında alacağınız detaylı raporlar bu sürecin yönetimini hızlandırır. Ayrıca tek tuşla alıcı siparişleri irsaliye veya faturaya dönüştürülebilir.

 

Otomatik Talep Yönetimi
Satış aşamasında bazı ürünlerin tedariği, farklı işletmelerden gerçekleştirmesi gerekebilir. Bu tip ürünleriniz için siparişi esnasında otomatik talep oluşturabilmenizi sağlar. Sipariş belgesinde tek tuş yardımıyla bu stoklar için talepler oluşturabilirsiniz.

 

Sevk Emirleri
Fiili sevkiyatı gerçekleştirilen ürünler için sevk emrinin girilmesi, işletmelerde stok hareketlerinin takibi için kullanılan bir yapıdır. Sevk sürecinin kontrolünü sağlamak ve hazırlanmasını sağlamak için, siparişlerinizden seçim yaparak ya da tek tuşla kaydınızı siparişten sevk emrine dönüştürebilirsiniz.

 

Satış İrsaliyesi
Ürünlerin nakil sırasında irsaliyenin de yanında bulunma zorunluluğu vardır. Satışı yapılan ürünlerin irsaliyelerinin oluşturulmasını sağlar. Satış irsaliyesi ile stoklarınız eksilir. Detaylı irsaliye raporları ile satış süreci hakkında detaylı raporlar alabilir ve sürecin yönetimini kolaylaştırabilirsiniz.

 

Satış Faturası
Satış faturalarılarının oluşturulması; stokların çıkışı ve satışın resmileşmesi için gerekli olan son aşamadır. Yanlış kesilen faturalar işletmelere sorumluluk oluşturduğu için satış faturaları oluşturulurken dikkat edilmelidir. Satış faturaları takibinde hatasız veri girişi ve detaylı raporlama ile satış sürecinin kontrolünü kolaylaştırarak, faturalarınızı doğrudan oluşturulabileceğiniz gibi irsaliye veya siparişten seçerek de oluşturulabilirsiniz.