REORGANİZASYON

 

ORGANİZASYONEL

GELİŞİM DANIŞMANLIĞI

 

Başarının temeli, bulduğunla yetinmeme ve sürekli olarak gelişme güdüsüdür. Başarı için gerekli olan sürekli gelişme, ancak değişim ile sağlanabiliyor. Bu nedenle, başarının tadını alan ve bunu sürdürme amacını taşıyan kişi ve kurumlar, değişimi de iyi yönetmek durumundadır.

 

Şirketler ulaştığı büyüklük ve kapasite gereği, değişmeye yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyarlar. Bu çerçevede; İş Süreçlerimizi, Görevlerimizi ve Departmanlarımızı, Organizasyon Şemamızı, kullandığımız doküman, yazılım ve ERP sistemlerini yeniden gözden geçirerek, geliştirmek, güncellemek zorundayız.

   REKABETÇİ VE DEĞİŞİME AYAK UYDURUBİLEN BİR ŞİRKETİN

   TEMEL POLİTİKALARI  NE OLMALI?

 

 1. Organizasyonlar,  bugünkü ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri beklentilerini de aşmak için çabalamalıdır.
 2. Güçlü liderlik yapısı
 3. Liderler organizasyonunun amacını ve yönünü belirlerler. Organizasyonun amaçlarının başarılması  için kişilerin  katılımını sağlayacak ortam oluşturulmalıdır.
 4. Çalışanların katılımı
 5. Çalışanlar bir organizasyonun temelidir. Çalışanların hedefler doğrultusunda katılımcı olmaları ve tüm becerilerini  kullanabilmesi için uygun ortam ve sistem oluşturulmalıdır.
 6. Süreç yaklaşımı
 7. Rekabetçi ve değişime ayak uydurabilen bir kuruluş olabilmek için, tüm süreçleri doğru yönetebilmek ve sürekli iyileştirebilmek gereklidir.
 8. Sistem yaklaşımı
 9. Birbiriyle ilişkili süreçlerin oluşturduğu bir sistemin, tanımlanması, anlaşılması ve doğru yönetimi,  organizasyonun etkinliğini ve verimliliğini artırır.
 10. Sürekli iyileştirme
 11. Kuruluşun performansının sürekli iyileştirilmesi devamlı hedefi olmalıdır.
 12. Verilere dayalı karar verme
 13. Etkin ve doğru kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
 14. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler
 15. Kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsız olmalarına rağmen karşılıklı yarar ilişkisi her iki tarafın artı değer yaratmasını sağlar.