İK SİSTEMLERİ

İNSAN KAYNAKLARI

DANIŞMANLIĞI

 

DEĞİŞİM VE GELİŞİMİN MERKEZİ İNSAN

İnsan kaynakları yönetimi örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma , planlama,örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir.

 

Küreselleşen ekonomi bilginin kolay ulaşılabilir hale gelmesi ve birçok işletmenin benzer teknolojik altyapıya sahip olmaları ile birlikte, firmaların farklılık yaratan rekabeti sağlayan hatta bu rekabette öne çıkmasını sağlayan neredeyse tek unsuru insan haline gelmiştir. Günümüzde kopyalanamayan tek unsur, kurumsal kültür, yetkin insan kaynağı ve ortak bir vizyona doğru ilerleyen insan kaynağıdır. Bunun doğru yürütülebilmesi, motivasyonun, performansın arttırılması, çalışanlarımızın mutlu, işine bağlı tutulması rekabette öne çıkmanın en önemli unsurudur.

 

Bilgipark İnsan Kaynakları Danışmanları nitelikli insan gücünü oluşturma ve sürekliliğini sağlama yönünde İnsan Kaynakları Sistemlerini oluşturup, rekabet üstünlüğünü sağlayacak katkıyı gerçekleştirir.

Bu model şeklinden de görüleceği üzere bir binaya benzetilebilir. Eğer altyapı sağlam değilse, bina çöker! Özlük işleri tam oturmayan bir firmada diğer İK süreçleri temelsiz kalır. Özellikle personel sayısı fazla olan organizasyonlarda İK bilgi sistemi yok ise, İK süreçleri etkin işletilemez. Personel organizasyonu yapılmadan, bu çerçevede iş tanımları ve gereklilikleri belirlenmeden diğer İK süreçlerine ilişkin sistemler kurulamaz. İK politikası belirlenmeden ve tüm süreçlere bütünsel açıdan bakmadan bu süreçlerin birbirleriyle uyumlu hale gelmesi ve etkin işletilmesi mümkün olmaz.

   İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında ele aldığımız alanlar :

 

 • İnsan Kaynakları Departmanı Yapılandırması
 • İK Süreçlerine uygun İK Yazılımının entegre edilmesi
 • Personel Yönetmeliği ve Disiplin Sistemi
 • İşeri Giriş Süreci İş Akışları ve Prosedürler ile Yazılım Entegrasyonu
 • Deneme Süresi Değerlendirme Süreci İş Akışları ve Prosedürler ile Yazılım Entegrasyonu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Süreci İş Akışları ve Prosedürler ile Yazılım Entegrasyonu
 • İşten Çıkış Süreci İş Akışları ve Prosedürler ile Yazılım Entegrasyonu
 • Puantaj Süreci İş Akışları ve Prosedürler ile Yazılım Entegrasyonu
 • İzin ve Devamsızlıklar Süreci İş Akışları ve Prosedürler ile Yazılım Entegrasyonu
 • Bordro Süreci İş Akışları ve Prosedürler ile Yazılım Entegrasyonu
 • Resmi Beyan ve Bildirimler Süreci İş Akışları ve Prosedürler ile Yazılım Entegrasyonu
 • Süreç ve Performans Geliştirme İş Akışları ve Prosedürler ile Yazılım Entegrasyonu
 • İş ve Ücret Değerleme, Norm Kadro ve Organizasyon Çalışmaları
 • İhtiyaç Analizi Ve Alım Onay Sistemi
 • Seçme Ve Yerleştirme Sistemi
 • Oryantasyon Süreci
 • Sosyal Politikalar
 • Takdir Ve Tanıma
 • Çalışan Memnuniyet Analizi
 • Öneri Değerlendirme Sistemi
 • Rotasyon Sistemi
 • Eğitim Sistemi
 • Kariyer Gelişimi Sistemi
 • İletişim Ve Rehberlik Sistemi