VERİMLİLİK PERFORMANS

VERİMLİLİK
PERFORMANS

 

MALİYETLERİ DÜŞÜRME, 
ÜRETİMDE VE İŞÇİLİKTE PERFORMANS

90’lı yıllara kadar şirketler verimlilikle ilgili çalışmalardan uzaktı. Açıkçası yüksek enflasyonun getirdiği reel olmayan karlar verimlilik ve maliyet analizleri gibi çalışmalara olan ihtiyacı öteliyor idi. Enflasyonun düşüşü ile karların reel kara inmesi, bilgiye hızlı ve kolay erişim, teknoloji ve iletişim alanında ki gelişmelerle rekabet en önemli ayakta kalma meselesi haline geldi. Artık bugün, pek çok şirket için verimlilik , olmak yada olmamak anlamına gelmektedir.

 

Üretim yapan firmalarda en fazla kaybın yaşandığı faaliyetler üretim faaliyetleridir. İyi organize edilmemiş, süreçleri ve operasyonları iyi tasarlanmamış üretim faaliyetleri firma için büyük kayıplara yol açabilirken, iyi organize edilmiş ve süreçlerdeki kayıpları minimize edilmiş üretim faaliyetleri ile firma, rakiplerine karşı avantaj sağlayarak rekabet gücünü sürdürülebilir hale getirir. Bu sayede ciro ve karlılığını artırabilir. Bu noktada BİLGİ PARK DANIŞMANLIK olarak firmaların üretim faaliyetlerini analiz ederek üretim verimlilik çalışmalarını yürütmekteyiz. 

  • ÜRETİM MODELİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
  • ÜRETİM AKIŞ ŞEMALARININ VE STANDART ZAMANLARIN OLUŞTURULMASI
  • ÜRETİM FARK ANALİZLERİ VE DARBOĞAZ ANALİZLERİ
  • ÜRETİM YERLEŞKE ANALİZİ VE TASARIMI
  • İŞÇİLİK VERİMLİLİK ANALİZİ
  • HAT/İSTASYON DENGELEME VE VERİMLİLİK ANALİZLERİ
  • ÜRETİM PERFORMANS ÖLÇME VE PRİM SİSTEMİ
  • 5S, YALIN ÜRETİM VE ERGONOMİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
  • FİRE MİNİMİZASYON ÇALIŞMALAR