ERP

ERP projelerinin yarısı yazılım,
diğer yarısı bu değişimi yönetmektir.

 

Eğer ERP yazılımını hızlı ve doğru sipariş alma, üretim ve kaynak planlama, zamanında sevkiyat,  şirket içinde hızlı ve etkili bilgi akışı için kullanırsanız size fayda sağlayacaktır. Ancak ERP yazılımını kurarken mevcut iş yapma biçimlerinizi ve süreçlerinizi en doğru yol olduğunu, yazılımın mevcut yapıya uyarlanmasını  düşünür ve süreçlerinizi daha verimli ve etkili hale getirmek için gözden geçirmeyi ve değiştirmeyi hedeflemezseniz ERP Projesinden beklediğiniz sonuçlara ulaşamazsınız.

 

Süreç yönetimini, işlerin yapılış şeklini ve alışıla gelmiş iş tarzını değiştirmek çoğu zaman yoğun efor sarf edilmesi gereken bir iştir. Öncelikli olarak Firma iş süreçleri analiz edilerek ideal sistem kurgulanmalı, sonrasında ise mevcut sistem ile fark analizleri ortaya konarak mevcut sistem adım adım ideal sisteme yaklaştırılmalıdır.

ERP
DANIŞMANLIĞI

 

ERP Yazılım Projelerinizde, Proje Yönetim Danışmanlığı hizmetleri sunarak, proje uygulama risklerini optimize ederek, proje maliyetlerini düşürmekteyiz.
 
Hiç şüphesiz, teknolojik çözümlerin en önemli araçlarından biriside, şirketin tüm faaliyetlerini, idaresini ve yönetimini kapsayan ve tüm aşamalarda teknolojiden, bilgisayar uygulamalarından faydalanan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleridir.

İş hedeflerine ulaşmada doğru yazılımın tespiti kadar, doğru danışman seçimi de önemlidir. Sizin için en uygun danışmanı görevlendirmek bizim öncelikli görevimizdir. Deneyim başarının anahtarıdır ilkesinden hareketle, uzman danışman kadromuzun tümü, alanında en az 5 yıl deneyimli ve en az 10 projeyi başarıyla tamamlamış kişilerden oluşmaktadır.

   ERP PROJE DANIŞMANLIĞI PROJE
   TEMEL ADIMLARI

 

İş Süreçleri Analizi

ERP Projesine geçişin ilk aşaması, firma iş süreçlerinin detaylı analizi ile Mevcut Durum/İdeal Durum tespitlerinin yapılarak Fark Analizinin hazırlanmasıdır. Bu analiz, Proje Yol Haritasının temelini oluşturacaktır.

 

Uyarlama

Fark analizi doğrultusunda firma ile birlikte ortaya konulan Proje Takvimine bağlı kalarak, son hali verilen iş süreçlerinin ERP Yazılımına uyarlanarak, firmanın iş süreçlerini en verimli en hızlı şekilde ERP Yazılımı bünyesinde yapar hale gelmek amaçlanmaktadır.

 

Yazılım Eğitimi

Eğitim, kilit kullanıcılara projenin ilk safhalarında eğitim verilerek, proje süresince onlardan olabildiğince destek alınması hedeflenmektedir. Son kullanıcılar sistemin tasarımı tamamlandığında,  prototip bir sitemle eğitime tabi tutulur.

 

Uygulamaya geçiş refakati

Bu aşamada, kullanıcılara gerekli refakat desteğinin verilmesi, tespit edilen eksikliklerle ilgili tamamlayıcı ileri düzey eğitimlerin verilmesi, kullanıcıların ihtiyacı olan rapor ve çıktıların hazırlanması, dizayn çalışmaları geçiş refakati hizmeti kapsamında yer almaktadır.

 

Gözden Geçirme ve Sürekli Destek

ERP uygulamasına geçiş aşamasında verilen yerinde ve yoğun refakat desteği, sonrasında periyodik firma ziyaretleri, spesifik konularda eğitim desteği, çağrı merkezi desteği ve firmanın değişen gelişen koşullarına göre iyileştirme ve geliştirme uyarlamalarının yapılması, yeni alanlarda ihtiyaç duyulan modüllerin devreye alınması, raporlama altyapısının geliştirilmesi gibi konularda sürekli destek verilmektedir.