KURUM KÜLTÜRÜ

KURUMSAL KİMLİK

KURUMSAL KÜLTÜR VE ŞİRKET YÖNETİM ANAYASASI DANIŞMANLIĞI

 

Stratejik yönetim, bir kuruluşun mevcut durum analizlerini yaparak, gelecekte olmak istediği yeri belirlemesi ve buraya ulaşmasıyla ilgili proje ve politikalarından oluşur.

Stratejik yönetimin ilk adımı, Kurum Kültürü oluşturma ve Vizyon belirlemedir. Sonrasında oluşturulacak Stratejik planlama ve hedefler, vizyon ile entegre olmalıdır.

 

 

A- KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI
(VİZYON-MİSYON-TEMEL DEĞERLER)

Şirket kültürü başka bir ifadeyle Kurumsal Kimlik; şirketin logosu, renkleri ve reklam çalışmalarında vurguladığı ticari sloganlardan ibaret değildir.

Kurumsal kültür bir kurumda neyin, neden ve nasıl yapıldığını belirleyen anlayış ve bu anlayışın yeşerdiği iklimdir.

 

Neden Kurumsal Kültüre İhtiyaç duyulur?

  • Kurumsal gelişimi, başarıyı ve verimliliği artırmak, 
  • Çalışanların kurumu sahiplenmesi ve kurum içinde ortak amaçların paylaşılması,  
  • Kurumu bir arada tutacak koordinasyon ve uyumun sağlanması,
  • Kurumun çevresiyle (Müşteri, Tedarikçi ve Diğer ) adaptasyonunun sağlanması
  • Müşteriyi memnuniyetini artırmak
  • Çalışanları geliştirmek

 

B- ŞİRKET YÖNETİM
ANAYASASI HAZIRLANMASI
 
Aileve Kobi şirketlerinin sürekliliği için ANAYASA;
Şirketinizin gelecek nesillere geçebileceği konusunda endişe 
mi duyuyorsunuz? 
 
Soruya cevabınız “evet” ise, aslında haksız da sayılmazsınız.
 
Konu sadece büyütüp geliştirmiş olduğunuz şirketinizin geleceğini planlamak da değil yalnız başına. Henüz Siz işin başında ve yönetimde olduğunuz süreçte de aile bireylerinizin görev alması ve şirketin yapısına ve hatta dokusuna uygun iş görmesi de sizin için planlanması ve üzerinde durulması gereken bir konudur. Hatta bunu da biraz açarsak, aile bireylerinizin görev alması da görevi devretmesi de, hisse alması da hisselerini devretmesi de şirketinizin geleceğine yönelik önemli ve kritik bir konudur.
 
 
 
Yönetim Kurulu ve Rollerin Belirlenmesi
Günümüzde gerek aile şirketlerinin büyümesi ile gerekse değişen yapılar sebebiyle şirketin yönetim yapısının, yönetim kurulu rollerinin belirlenmesi şirket başarısı ve yönetimi için kritik önem taşımaktadır.BİLGİPARK Danışmanlık, aile şirketleri konusundaki deneyimi ile aile üyelerinin yetkinlik ve tecrübelerini de dikkate alarak yönetim kurulu rollerini belirlemektedir.
 
Hissedar Politika ve Prosedürlerinin Oluşturulması
Şirketin sürdürülebilirliği ve hissedarların ilişkileri açısından politika ve prosedürleri belirlemek gereklidir. BİLGİPARK Danışmanlık, yapıcı ve uzlaşmacı tutum içinde ve konu ile ilgili uzmanları bir araya getirerek hissedar politika ve prosedürlerini oluşturmaktadır.
 
Gelecek Neslin Analizi ve Gelişim Planının Oluşturulması
Şirketin sürdürülebilirliği ve doğru yönetilip yönlendirilebilmesi için, yeni nesil yöneticilerin gerekli yetkinlikleri edinmesinin ve gelişim kaydetmelerinin sağlanması gerekir. Bunun için BİLGİPARK Danışmanlık, aile şirketlerinin devamlılığını ve gelişimini sağlayacak yeni nesil yönetici ve çalışanlara özel önem gösterir ve gelişim planları oluşturur.
 
Aile Şirketlerinin Sürdürülebilirlik Planı
BİLGİPARK Danışmanlık, aile şirketlerinde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için yönetim ve insan kaynakları konularında aksiyon planları oluşturarak bu şirketlere uzman danışmanlık hizmeti vermektedir.