CHECK-UP

KURUMSAL CHECK-UP

 

MEVCUT DURUM ANALİZİ

SWOT ANALİZİ –STRATEJİK YÖNETİM

Yaşayan birer organizasyon olan şirketler, gerek iç yapılarındaki yanlış iş süreçleri gerek se dış çevrede meydana gelen değişimlere ayak uyduramamaları nedeniyle yapılarında riskler ve zayıflıklar oluşur. Şirketler için en büyük tehlike, yapılarındaki zayıf yönler ve riskleri, bulundukları dinamik ortamın etkisiyle fark edememeleri  yada  çok geç  fark etmeleridir.  Her şirketin büyüklüğüne, şirket kültürüne, insan kaynakları yapısına, bulunduğu sektöre göre kendine özgü yapısı vardır. Bu nedenle sağlıklı bir danışmanlık hizmeti verilebilmesi için Şirkete özel bir Organizasyon Check Up’ı yapılarak yol haritası belirlenmelidir.

 

15 yıla yaklaşan tecrübemiz ile Kurumsal Check-up çalışmamızı Şirketinizin ve Organizasyonun büyüklüğüne bağlı olarak 2-10 günlük süre içerisinde uyguluyoruz ve aşağıda belirtilen süreçleri işleterek Değişim Yol Haritasını sizlerle paylaşıyoruz.

 

YÖNTEMLERİMİZ

 

  • İş Etüd ve Analiz Anketleri
  • Yüzyüze Görüşmeler
  • Masabaşı Çalışmaları ve gözlem
  • Derinleştirilmiş Analiz ve Birebir Görüşmeler
  • Beyin Fırtınası Toplantıları
  • Süreç Geliştirme Çalıştayları
  • Erp ve Yazılım Sistemleri Analizi

 

Yeniden yapılanma ve iş süreçlerini iyileştirme ihtiyacı duyan firmalarda, ihtiyaca göre; belli bir projeye bağlı Proje Yönetim Hizmeti yada işletmenin tümünü kapsayan Kurumsal Sistem Danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız.